De praktijk PHMdeWitPCA
maakt onderdeel uit van PSYPCA BV
Meer informatie

Praktische informatie

Verwijzing, indicatie en behandeling

Helaas geldt voor de praktijk een aanmeld- en opnamestop. Ook kent de praktijk geen wachtlijst voor aanmelding. Voor verwijsmogelijkheden dan wel behandelmogelijkheden in deze regio moeten wij u verwijzen naar de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent voor geïndiceerde specialistische zorg. Mochten er binnen deze praktijk hernieuwd aanmeldingsmogelijkheden ontstaan dan leest u dat op deze plek.

Volwassenen met psychiatrische problematiek kunnen door hun huisarts of specialist naar de praktijk verwezen worden. Voor verwijzing kan per e-mail, telefonisch of per post met de praktijk contact opgenomen worden. Op werkdagen is het secretariaat van de praktijk van 9.00 tot 11.00 uur bereikbaar (06 22414627). De praktijk is niet per whatsapp, sms of andere vormen van sociale media bereikbaar.

Na aanmelding zal het secretariaat contact met u opnemen en de werkwijze en de voorwaarden van de praktijk met u doorspreken. Uw gegevens worden opgenomen en een behandelafspraak wordt ingepland. Daarna zal ik ter kennismaking, veelal telefonisch, een intake-gesprek met u voeren. Daarbij bespreken wij in ieder geval waar uw problematiek uit bestaat en hoe wij daaraan willen gaan werken. Hiermee komen wij tot een behandelovereenkomst waarin, gezien de druk op de privacy in Nederland, ook wordt vastgelegd hoe u wilt dat er met uw gegevens wordt omgegaan. De behandelovereenkomst gaat alleen naar u en uw verwijzer. Ik streef ernaar om uw eerste of eerstvolgende gesprekken binnen een paar weken te kunnen plannen. De gesprekken met mij kunnen in het Nederlands, Engels of Duits worden gevoerd.

Behandeling is binnen mijn praktijk alleen mogelijk voor patiënten die zich in principe tussen de behandelafspraken zelfstandig kunnen handhaven omdat tussentijdse gesprekken meestal niet mogelijk zijn. Patiënten die naar verwachting tussentijds hulp of opname behoeven, kunnen zich beter laten verwijzen naar de regionale instellingen met crisisdienst en opnamemogelijkheden.

In de behandelgesprekken neem ik ruim de tijd voor u. Dit betekent wel dat er tussen opeenvolgende contacten meestal een paar weken zullen zitten. Deze gesprekken vinden normaal gesproken op mijn praktijk plaats maar kunnen in voorkomende gevallen ook per Skype of telefonisch gevoerd worden. De behandeling eindigt in gezamenlijk overleg of op uw verzoek en wordt afgerond met een brief aan uw verwijzer.

Kosten en vergoeding;
kwaliteit en klachtregeling


Klik hier voor informatie over kosten en vergoeding; kwaliteit en klachtenregeling.