De praktijk PHMdeWitPCA
maakt onderdeel uit van PSYPCA BV
Meer informatie

Praktische informatie

Kosten en vergoeding; kwaliteit en klachtregeling

Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de door mij aan u geleverde specialistische psychiatrische behandeling. Voor de Nederlandse situatie is het niet meer vanzelfsprekend dat deze zorg, ook bij duidelijke indicatie en verwijzing, volledig vergoed wordt.

Mijn praktijk is een onafhankelijke contractvrije praktijk. Dat betekent voor u dat u óf bij afronding van de behandeling, óf bij doorlopende behandeling jaarlijks, de rekening voor uw behandelkosten krijgt toegestuurd. Uiteraard wordt de factuur opgemaakt volgens Nederlandse NZA-normen en worden hierbij de landelijk geldende tarieven gehanteerd. Deze factuur kunt u meestal bij uw ziektekostenverzekering indienen. U doet er goed aan om daar te informeren wat dat betekent voor de zorgkostenvergoeding in uw situatie. Wel is uw verzekeraar verplicht om u uw verzekerde zorg te leveren.

Alles rond de afhandeling van rekeningen en facturen berust voor mijn praktijk bij SMK Raad dat ook via het secretariaat bereikbaar is.

Mocht u vragen hebben die uw behandeling betreffen, dan stel ik het op prijs dat u dat bij mij kenbaar maakt. We zullen dan samen proberen deze op te helderen. Als u er met mij niet uitkomt, dan kunt u ook voor deze praktijk gebruik maken van de landelijk daarvoor bestemde geschillenregeling.

De praktijk voldoet aan het GGZ kwaliteitsstatuut en ik ben ook als Duits psychiater, dus als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, in Duitsland erkend.

Verwijzing, indicatie en behandeling


Klik hier voor informatie over verwijzing, indicatie en behandeling.